Publicado en Actividades para Imprimir, Acts para Imprimir Leng. 1º, Ed. Primaria, Leng. Española, Leng. Española 1º

Lengua Española 1º. Fichas de Escritura – Ed. Santillana

actividades 06
Sonido r fuerte
actividades 07
c / qu
actividades 08
g / gu
actividades 09
z / c
actividades 10
Palabras con b o con v
actividades 11
Grafía g / j
actividades 12
Sonidos ll / ñ
actividades 13
Palabras con ll o con y
actividades 14
Palabras con gue, gui, güe, güi
actividades 15
Grupos pr / pl
actividades 16
Grupos br / bl
actividades 17
Grupos cr / cl
actividades 18
Grupos gr / gl
actividades 19
Grupos fr / fl
actividades 20
Grupo tr
actividades 21
Grupo dr
actividades 22
Vocabulario. Escritura de oraciones
actividades 23
Coordinación de oraciones